Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Üretrit (bel soğukluğu) geçiren erkeklerde karakteristik olarak üretra akıntısı ve idrarda yanmadan yakınır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan en önemli patojenler Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trachomatis gibi bakterilerdir. Kadınlarda ve erkeklerde görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklar genel olarak üretrit, servisit, epididimit, genital ülserler ve siğiller (kondilom), HIV’dir. Erkeklerde üretrit komplikasyonları epididimit, üretral darlık, yaygın üriner sistem enfeksiyonu ve Reiter sendromudur. Şüpheli bir cinsel ilişki sonrası üretral akıntı (yeşil, sarımsı, gri renkli, …) ve dizüri bulguları ile başvuran erkek hastada tanı için gram (-) hüçre içi diplokoklara yönelik üretra sürüntüsünün gram boyaması mikroskopik olarak incelelenir ve Neisseria gonore kültürü yapılır. Ancak gerek tanısal testlerin her ortamda mevcut olmaması gerekse de bu hastalıklarda erken tedavinin önemi nedeniyle ve hastanın belirgin şikayetlerinin düzeltmek amacı ile ampirik olarak antibiyotik tedavisi yapılır. Nongonokoksik üretritin en sık nedeni C. trochomatistir. Tedavide hastalığın komplike olup olmadığı ya da tekrarlayıp tekrarlamadığı oldukça önemlidir ve buna göre planlanır. Komplike olmamış üretrit, servisit ve rektal infeksiyonlarda  günde tek doz sefiksim tb 400 mg veya tek doz seftriakson i.m. 125 mg ile birlikte tek bir oral doz 1 g azitromisin veya günde 2 kez 7 gün boyunca 100 mg doksisiklin uygulanırken, nongonokoksik üretrit (klamidya) tek doz oral azitromisin veya 7 gün boyunca günde 2 kez doksisiklin 100 mg uygulanır. Tekrarlayan veya tam olarak iyileşmeyen üretrit hastalarında ise tek doz 2 g metranidazol ile beraber 7 gün boyunca günde 4 kez 500 mg oral eritromisin vermekteyiz. Dirençli veya tekrarlayan üretriti olan hastalar ilk tedaviye yeterince uymadılarsa yada tedavi olmamış birinden tekrar enfeksiyon kaptılarsa aynı tedavi tekrar uygulanabilir. Diğer hastalar ise hem T.vaginalis hem de genital mikoplazmalar için tedavi almalıdırlar. Genital herpes virüs enfeksiyonlarında tedavi antiviral ilaçlar, sifilizde penisilin, şankroidde penisilin, lenagranuloma venereumda  doksisiklin ve granuloma inguinalede ise TMP-SMX veya doksisiklindir. Genital siğiller insan papilloma virüsü tarafından meydana gelir ve çoğu HPV enfeksiyonu asemptomatiktir. Gözle görülebilen siğiller büyüklükleri ve yerleştikleri bölgeye göre ağrılı ve kaşıntılı olabilir. HPV tip 6 ve 11 tarafından çoğu oluşur. HPV 16, 18, 31, 35 displazi ve skuamoz hücreli kanser ile ilişkilidir. Tedavide lezyonları ortadan kaldırmak amaçtır ve koterizasyon, podofilox solüsyonu, kriyoterapi, cerrahi eksizyon uygulanabilmektedir.