Hipospadiyas

Penisin alt kısmını oluşturan dokuların tam olarak gelişememesi sonucu üretra deliğinin penis ucundan daha alt bir bölgeye açılması ve bu bölümde sünnet derisinin eksikliğidir. İdrar deliği penis ucuna yakın olabildiği gibi penis ortasına, hatta penis köküne de açılabilir. Halk arasında yarım sünnetli olma da denilen hipospadiyasa endokrin hastalıklar, annenin yaşının çok genç yada ileri olması, düşük doğum ağırlığı ve ikiz doğum durumlarında daha sık rastlanılmaktadır. Son 30 yılda hipospadiyas görülme sıklığının daha da artması, sebepler arasında çevresel faktörlerin de rol oynadığını düşündürmüştür. Tanı doğuşta koulmalıdır, ancak ülkemizde halen bu konuda yeterli bilinç oluşmamıştır. Hipospadiyaslı doğan erkek çocuklarda penisteki idrar deliğinin yeri ve penisteki eğriliğin derecesi kadar, birlikte inmemiş testis, kasık fıtığı yada tanımlanamayan cinsiyet gibi durumların olup olmaması da oldukça önemlidir. Bu durumlarda acil olarak endokrin değerlendirmenin yapılması gereklidir. Hipospadiyas onarımında amaç penis eğriliğini düzeltmek, yeterli boyutta yeni bir tüp olşturarak idrar deliğini penisin ucuna yakın bir yere taşımak ve bunu yaparken de kozmetik açıdan kabul edilebilir bir penis oluşturmaktır. Ameliyat sırasında sünnet derisi kullanıldığı ve gerekli olduğu için, bu çocukların kesinlikle sünnet edilmemesi gereklidir. Ameliyatı hastalığın ciddiyetine göre belirlenmiş bir onarım tekniği kullanarak optik büyüteçler yardımı ile yapmaktayız. Ertesi gün taburcu ettiğimiz çocuklara özel bir pansuman yaparak, ameliyat sırasında koyduğumuz kateteri 7 gün tutmaktayız.