Varikosel

Varikosel testisin toplar damarlarında normal olmayan bir şekilde genişlemedir. Bazen testiste şekil bozukluğu ve ağrı yapabilecek kadar ileri derecelerde gözlenebilirken, bazen de ancak çok dikkatli bir muayene sırasında saptanabilir. Varikosel teşhisi çoğunlukla en güvenilir yöntem olan muayene ile konurken, bazı hastalarda dopler ultrasonografi de yardımcı olmaktadır. Çocuk sahibi olamadığı için araştırılan erkeklerin yaklaşık olarak üçte birinden fazlasında nedenin varikosel olduğu bulunmaktadır. Varikoselin testis fonksiyonunundan bozulma ile olan ilişkisi fertilite potansiyelini etkilemektedir. Özellikle sperm sayısında azalma ve sperm hareketlerinde (motilite) bozulma semen tetkikinde en sık rastlanan bulgulardır. Varikoseli bulunan erkeklerin sadece %20’si infertilite nedeniyle tedavi arayışına girmektedirler. Birçok klinik çalışmada, varikosel tedavisi (varikoselektomi) yapılan infertil erkeklerin tedavi edilmeyen erkeklere göre semen değerlerinde belirgin düzelme olduğu gösterilmiştir. Kısırlık (infertilite) nedeniyle başvuran çiftlerin araştırılmasında kadında önemli bir hastalık bulunmazken erkekta varikosel saptanır ve yapılan semen tetkikinde (spermiyogram) bozukluk bulunursa varikosel ameliyatı önerilmektedir. Varikosel çoğunlukla sol tarafta izlenirken, bir kısım hastada ise çift taraflı olmaktadır. Sadece sağ tarafta varikosel saptanırsa, mutlaka batın ultrasonografisi ile başka bir hastalığın bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Tedavi seçeneklerine bakıldığında geleneksel inguinal ya da yüksek retroperitoneal yaklaşımı ve subinguinal mikrocerrahi varikoselektomiyi görmekteyiz. Gerek mikroskop gerekse de optik loop kullanılarak yapılan varikosel ameliyatının hem sonuçları hem de operasyon sonrası görülebilecek istenmeyen komplikasyonlar (hidrosel, nüks varikosel, testis atrofisi) açısından daha başarılı olduğunu bilmekteyiz. Günübirlik yapılan ameliyat ile hasta aynı gün evine dönebilmekte ve kısa sürede işine dönmektedir. Mikroskopik varikoselektomi çocuk hastalarda da başarılı sonuçlar vermektedir.